A Virtual Store disposem de tota una gamma de servidors per a oferir a les PIME. Una vegada configurats l’empresa tindrà garantida la seguretat de les dades, una velocitat òptima de la xarxa i una tramesa fiable de fitxers.

Aquest servei ofereix solucions per poder disposar de diferents recursos dins d’un mateix hardware garantint l’aïllament, la seguretat, la flexibilitat, l’agilitat i la portabilitat, d’això se’n diu virtualització. D’aquesta manera es pot simplificar i optimitzar la infraestructura de servidors de l’empresa creant un centre de dades més segur, dinàmic i flexible, reduint l’espai físic que aquest ocupa.

Aquest aïllament ens dona un accés segur i independent a cada una de les màquines, un error de seguretat o un fallo en una de les màquines no posa en perill la resta de infraestructura. També podem tenir diferents sistemes operatius totalment independents,  migrar les màquines a altres entorns i disposar d’un temps de recuperació en cas de desastre molt més òptim, amb una recuperació des de cero de tot el vostra sistema.

Les nostres solucions es basen principalment amb productes de VMware, empresa pionera amb tecnologia de virtualització, i també amb solucions Hyper-V en entorns Windows Server.

Hem de remarcar que qualsevol instal·lació d’un servidor va vinculada a un servei d’assessorament que inclou un estudi previ un informe posterior de les necessitats del client en quant al servidor.