Virtual Store ofereix el servei de manteniment, un servei preventiu que pretén millorar i consolidar el funcionament del sistema informàtic de l’empresa.
Els beneficis que aquesta obté amb el servei son molt avantatjosos, en primer lloc el seguiment el fa sempre el mateix tècnic, d’aquesta manera afavorim a la connexió que es crea entre l’empresa i el tècnic. Aquest seguiment es mensual, tot i que, hi ha preferència en serveis urgents i la feina que es desenvolupa es en funció d’un objectiu que es defineix en l’inici de la relació.
A part d’això, l’empresa està informada de les novetats tecnològiques i compta amb la consolidació del pla de seguretat per a dades.
Un altre punt fort del nostre servei es que els manteniments s’adapten a les necessitats de cada client, tant si aquest té un sistema informàtic gran com petit, i això es fa calculant el número d’hores adequades per tal de realitzar les tasques amb èxit.

Sota el concepte de Servei Integral podem comptar amb:

 • Reparacions

 • Solució d’urgències en un termini immediat.

 • Prevenció de riscos informàtics.

 • Seguretat en dades.

 • Seguiment dels projectes i assessorament continuat.

 • Projecte a un any vista.

Paquets de manteniment disponibles

Manteniment preventiu

 • Tècnic assignat amb visites mensuals durant l’horari que es marqui
 • Tasques de manteniment i revisió dels equips informàtics
 • Informe periòdic de les tasques realitzades durant la visita del tècnic
 • Propostes de millora o canvis en funció de les mancances que es detecten
 • El client pot indicar tasques específiques que s’han de realitzar
 • Servei d’urgència
 • Si es necessari el client pot programar una visita especial
 • Atenció telefònica personalitzada

Manteniment correctiu i/o urgències

Segons el contracte que es tingui, l’empresa té a la seva disposició un talonari amb hores que inclouen el servei d’urgències.
Aquest servei es fa efectiu trucant al servei d’atenció tècnica al telèfon 938 73 85 01 des d’on s’assigna un tècnic de forma immediata.

Manteniment preventiu i correctiu

 • Quotes de manteniments amb talonaris
 • Un talonari té 6 talons
 • Un taló té 3 subtalons
 • Compres dels pròxims talonaris amb un 25% de descompte
 • Un taló correspon a 2 hores i/o fracció de treball del tècnic
 • Si es programen les reparacions amb un mínim de 72 hores, el taló serveix per tres serveis
 • Un servei urgent equival a un taló
 • Un servei semi urgent equival a una tercera part del taló

Auditoria de seguretat

Establir un pla integral de seguretat de dades i dels sistemes amb diverses possibilitats adaptades a les necessitats i arquitectura informàtica del client.

En un contracte queda reflectits els punts i les condicions. Existeixen unes clàusules de penalització per tal d’assegurar el bon funcionament del servei.

Assistència remota

El servei d’assistència remota ens permet donar assistència als nostres clients de forma no presencial.

Mitjançant un programa, que s’executa en l’ordinador on hi ha la incidència, els nostres tècnics poden accedir-hi a ell com si estiguessin allà personalment. D’aquesta manera es pot gestionar la incidència d’una forma més ràpida i sense perdre temps amb el desplaçament, per tant, els costos del manteniment s’abarateixen.

Recollida de copies de seguretat

En Virtual Store us oferim un nou servei de suport de còpies de seguretat per poder garantir la disponibilitat d’una còpia fora de la vostra empresa.
Segons la Llei de Protecció de Dades (LOPD), les empreses estem obligades a disposar d’una còpia de seguretat fora de les nostres instal·lacions, per tal de garantir la recuperació de dades en el cas d’un desastre.

Aquest servei funciona de la següent manera: un tècnic de Virtual Store recull les còpies de seguretat i les porta a una càmera de seguretat situada en les instal·lacions de la nostra empresa. Aquest servei no està inclòs en els altres paquets de manteniment.