Les tauletes s’han convertit en una eina ideal per a estar connectat amb el món. A través de wi-fi disposem de tot un ventall d’aplicacions per a poder consultar la xarxa, correus, vídeos, actualitzar blocs, etc. No és un ordinador portàtil, però per a treballar amb el que coneixem com a ‘núvol’ és el més ideal.